Tag Archives: Soushitsu no Girei

TV Tokyo Matsumoto Seichou Drama Special 2016 ~ Soushitsu no Girei

Date: From 9.00 p.m., 30 March 2016 Original Work: Soushitsu no Girei by Matsumoto Seichou Scriptwriter: Fukasawa Masaki (Misuterina Futari, ST Aka to Shiro no Sousa File, Nobunaga Chef Series) Cast: Murakami Hiroaki, Goriki Ayame, Ishiguro Ken, Jinnai Takanori, Yoshiyuki … Continue reading

Posted in TV Tokyo, Winter 2016 Drama Specials | Tagged , , , | Leave a comment

Soushitsu no Girei CM

Posted in Spring 2016 Drama Specials, TV Tokyo | Tagged , | Leave a comment