Tag Archives: Nekoben Series

TBS Drama Special 2013 ~ Nekoben to Toumeiningen

Date: From 9.00 p.m., 22 April 2013 Cast: Yoshioka Hidetaka, Anne, Kimura Midoriko, Yanagihara Kanako, Itaya Yuka, Inoue Yoshio, Suzuki Kosuke, Muro Tsuyoshi, Sakai Maki, Shimizu Shin, Hirasawa Kokoro, Jinnai Takanori (guest star), Ito Shiro Synopsis: Momose Taro (Yoshioka Hidetaka), … Continue reading

Posted in Spring 2013 Drama Specials, TBS/MBS | Tagged , , | Leave a comment

TBS Drama Special 2012 ~ Nekoben ~ Shitai no Minoshirokin

Date: From 9.00 p.m., 23 April 2012 Cast: Yoshioka Hidetaka, Anne, Yanagihara Kanako, Itaya Yuka, Arakawa Yoshiyoshi, Kimura Midoriko, Hayashibara Megumi, Iwamatsu Ryo, Shiomi Sansei, Ito Shiro (guest star), Watanabe Misako Synopsis: 40-year-old bachelor Momose Taro (Yoshioka Hidetaka) is a … Continue reading

Posted in NTV, Spring 2012 Drama Specials | Tagged , , | 1 Comment