Tag Archives: Mi o Tsukushi Ryouricho Series

TV Asahi Drama Special 2014 ~ Mi o Tsukushi Ryouricho

Date: From 9.00 p.m., 8 June 2014 Cast: Kitagawa Keiko, Kanjiya Shihori, Hiraoka Yuta, Takahashi Issei, Harada Mieko, Mitsuishi Ken, Taguchi Hiromasa, Takuma Takayuki, Honda Hirotaro, Kurokawa Tomoka, Muroi Shigeru, Kataoka Tsurutaro, Osugi Ren, Matsuoka Masahiro Synopsis: In the spring … Continue reading

Posted in Spring 2014 Drama Specials, Summer 2014 Drama Specials, TV Asahi | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

TV Asahi Drama Special 2012 ~ Mi o Tsukushi Ryouricho

Date: From 9.00 p.m., 22 September 2012 Cast: Kitagawa Keiko, Harada Mieko, Kanjiya Shihori, Hiraoka Yuta, Takahashi Issei, Muroi Shigeru, Osugi Ren, Matsuoka Masahiro Synopsis: “This stuff cannot be eaten! Is a woman’s cooking edible?!” It is October 1812 at … Continue reading

Posted in Summer 2012 Drama Specials, TV Asahi | Tagged , , , , , | Leave a comment