Tag Archives: Hana-chan no Misoshiru

NTV Drama Special 2014 ~ Hana-chan no Misoshiru

Date: From 9.00 p.m., 30 August 2014 Cast: Ono Machiko, Ashida Mana, Okura Tadayoshi, Tanaka Yuko, Kataoka Tsurutaro, Mano Kyoko, Osugi Ren, Kitami Toshiyuki, Otani Naoko Synopsis: Yasutake Shingo (Okura Tadayoshi) is a newspaper reporter whose only redeeming feature is … Continue reading

Posted in NTV, Summer 2014 Drama Specials | Tagged , , | 1 Comment