Daily Archives: December 27, 2016

TV Tokyo Drama Special 2016 ~ Keiji Yoshinaga Seiichi Finale

Date: From 9.00 p.m., 28 December 2016 Scriptwriter: Tago Akihiro (Keiji Yoshinaga Seiichi Series) Original Work: Keiji Yoshinaga Seiichi by Kurokawa Hiroyuki Cast: Funakoshi Eiichiro, Nakayama Shinobu, Koizumi Kotaro, Tezuka Satomi, Hayashi Yasufumi, Yamada Jundai, Matsuo Satoru, Kasai Kenji, Ito … Continue reading

Posted in TV Tokyo, Winter 2017 Drama Specials | Tagged , | Leave a comment