Daily Archives: September 20, 2015

Shokatsu Damashii CM

Posted in Summer 2015 Drama Specials, TV Asahi | Tagged , , | Leave a comment

TV Asahi Drama Special 2015 ~ Shokatsu Damashii

Date: From 9.00 p.m., 20 September 2015 Scriptwriter: Onishi Kenichi (Tenshi no Knife, Bonkura, Keiji 110 kg Series) Original Work: Shokatsudamashii by Sasamoto Ryohei Cast: Tokito Saburo, Tanaka Kei, Uchiyama Rina, Ukaji Takashi, Matsuo Satoru, Hasegawa Hatsunori, Uchino Tomo, Namioka … Continue reading

Posted in Summer 2015 Drama Specials, TV Asahi | Tagged , , , , | Leave a comment