Daily Archives: February 15, 2014

NTV Drama Special 2014 ~ Kamen Teacher Special

Date: From 9.00 p.m., 14 February 2014 Cast: Fujigaya Taisuke, Natsuna, Kubota Masataka, Jesse, Shiraishi Mai, Yasui Kentaro, Matsumura Hokuto, Tanaka Juri, Kakizawa Hayato, Tanaka Kotaro, Tsukada Ryoichi, Musaka Naomasa, Oishi Goro, Fujita Tomoko, Abe Tsuyoshi, Saito Takumi, Funakoshi Eiichiro … Continue reading

Posted in NTV, Winter 2014 Drama Specials | Leave a comment