Daily Archives: July 20, 2013

Fuji TV Drama Special 2013 ~ Yosono Uta ~ Watashi no Uta

Date: From 9.00 p.m., 19 July 2013 Cast: Watase Tsunehiko, Ishida Ayumi, Kimura Midoriko, Seto Koji, Nakagoshi Noriko, Yamazaki Shigenori, KONTA, Anan Kenji, Ito Mamiko, Furukawa Shin, Ogura Ichiro, Otori Ran, Emoto Akira Synopsis: After retirement, Harukawa Takashi (Watase Tsunehiko), … Continue reading

Posted in Fuji TV, Summer 2013 Drama Specials | Leave a comment