Daily Archives: November 4, 2012

WOWOW Drama Special 2012 ~ Tazunebito

Date: From 7.30 p.m., 3 November 2012 Cast: Natsukawa Yui, Shida Mirai, Yasuda Ken, Mitsushima Shinnosuke, Saito Yoichi, Nagano Munenori, Oshima Hako, Takeda Shinji, Goda Masashi, Takeda Kohei, Enoki Takaaki, Ishida Taro, Shinoda Saburo, Toake Yukiyo Synopsis: It is 1952 … Continue reading

Posted in Fall 2012 Drama Specials, WOWOW | Tagged , , , , | Leave a comment