Daily Archives: February 3, 2012

TV Asahi Drama Special 2012 ~ Nasake no Onna SP

Date: From 9.00 p.m., 4 February 2012 Cast: Yonekura Ryoko, Iijima Naoko, Tsukamoto Takashi, Suzuki Kosuke, Koichi Mantaro, Saito Megumi, Izumiya Shigeru, Yanagiba Toshiro, Katsumura Masanobu, Hayami Mokomichi, Kotomo Masahiro, Takaoka Saki, Ito Shiro, Takeda Tetsuya Synopsis: Matsudaira Matsuko (Yonekura … Continue reading

Posted in TV Asahi, Winter 2012 Drama Specials | Leave a comment