Daily Archives: August 6, 2011

NTV Drama Special 2011 ~ Inu no Kieta Hi

Date: From 7.00 p.m., 12 August 2011 Cast: Nishijima Hidetoshi, Dan Rei, Arakawa Chika, Suga Kenta, Wada Soko, Taiga, Nakao Akiyoshi, Teramoto Sumina, Toda Masahiro, Tamoto Soran, Matsuo Suzuki, Lily, Hirata Mitsuru, Naito Takashi Synopsis: Matsukura Shuhei (Nishijima Hidetoshi) comes … Continue reading

Posted in NTV, Summer 2011 Drama Specials | Tagged , , | Leave a comment