Daily Archives: March 6, 2011

TBS Monday Golden Short Dramas 2011 (First Quarter)

Asami Mitsuhiko Series ~ Kikuchi Densetsu Satsujin Jiken Date: From 9.00 p.m., 7 February 2011 Cast: Sawamura Ikki, Sakuma Yoshiko, Kazama Morio, Kurotani Tomoka, Rokkaku Seiji, Ishii Masanori, Torii Kaori, Tamura Ai, Ehara Shinjiro, Kaneda Akio Synopsis: Kikuchi Yuki (Kurotani … Continue reading

Posted in TBS/MBS, Winter 2011 Drama Specials | Leave a comment